سال جهش تولید
  • 1399-03-31 13:56
  • كد محتوا:12836

نام این محله برگرفته از نام شیخ طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن است.

نام این محله برگرفته از نام شیخ طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن است. شیخ طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن که به القاب دیگری از قبیل شیخ­الطایفه و شیخ­الإمامیه نیز مشهور بود، فقیه محدث، رجالی، مفسر، ادیب، متکلم و محقق بزرگ شیعی است که در رمضان 385 ه.ق، در طوس خراسان به دنیا آمد.

 

رصدخانه فرهنگي اجتماعي اصفهان. (1395). شناسنامه فرهنگي اجتماعي محلات شهر اصفهان، فاز اول. اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.