پروين | منطقه ده شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-03-31 14:34
  • كد محتوا:12848
پروين

خیابان پروین اعتصامی که برگرفته از نام شاعر بزرگ ایرانیست، از معابر مهم و ستون فقرات این منطقه می باشد، علاوه بر خیابان به جهت زنده نگه داشتن یاد و خاطره این شاعر بزرگ، یک پارک شهری و همچنین یکی از محلات منطقه 10 به نام ایشان نامگذاری شده است.

محله پروین در سال 1398 جمعیتی معادل 13410 نفر داشته است که با مساحت حدود 950 هزار متر مربعی دارای تراکم 141 نفر میباشد

تو توانا شدی ایدوست که باری بکشی نه که بر دوش گرانبار نهی باری چند

افسرت گر دهد اهریمن بدخواه، مخواه سر منه تا نزنندت بسر افساری چند