فجر | منطقه ده شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-06-22 19:28
  • كد محتوا:19316
فجر

محله فجر ما بین معابر پروین، شیخ طوسی شرقی، زرین کوب و معراج واقع شده است

جمعیت محله 13100 نفر و تراکم جمعیتی 161 میباشد