سروستان | منطقه ده شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-06-24 16:54
  • كد محتوا:19369
سروستان

محله سروستان با جمعیت برابر با 14732 نفر در سال 1398 جزو پرجمعیت ترین محلات منطقه میباشد