آغاز عملیات اجرایی ۱۰۰ میلیارد ریال پروژه در منطقه ۱۰ | منطقه ده شهرداري اصفهان
سال جهش تولید

آغاز عملیات اجرایی ۱۰۰ میلیارد ریال پروژه در منطقه ۱۰

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از آغاز عملیات اجرایی ۱۰۰ میلیارد ریال پروژه عمرانی، خدماتی و ترافیکی در این منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومي منطقه 10 شهرداري اصفهان مهندس شهبازی مدیر منطقه 10 شهرداری  اصفهان اظهار کرد: 

از جمله پروژه‌های جاری عمرانی منطقه ۱۰ شامل پیاده‌روسازی خیابان‌های مهر، ناهید، کاخ، شهروند، شهید بهشتی و معلم است. وی از اصلاح هندسی ورودی باغ تالار کامیار خبر داد و افزود: زیرسازی مسیر BRT خیابان سروش و اصلاح هندسی رفیوژ میانی خیابانی شیخ طوسی شرقی نیز در دستور کار قرار دارد. مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با بیان اینکه ورودی شهرک صفائیه و دیوار ترمینال باقوشخانه ساماندهی می‌شود، تصریح کرد: کانال دفع آب‌های سطحی خیابان فرهنگ به زودی احداث خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه پیرایش شهری خیابان عسگریه در حال اجراست، ادامه داد: ساماندهی نماد دفاع مقدس در بزرگراه شهید آقابابائی در دستور کار این منطقه قرار دارد. شهبازی خبر از مناسب‌سازی دو خیابان در سطح منطقه ۱۰ داد و گفت: خیابان شیخ طوسی غربی و خیابان عسگریه مناسب‌سازی خواهد شد و مراکز فرهنگی منطقه ۱۰ نیز ساماندهی می‌شود. وی اظهار کرد: ساماندهی زمین ورزشی پارک انقلاب و پارک‌های محلی (آرش، انقلاب، فروردین) و اتصال چاه فضای سبز به کلکتور شرقی غربی از دیگر پروژه‌های عمرانی، خدماتی و ترافیکی منطقه ۱۰ بشمار می‌رود.