01 دی 1399 - 09:38
گزارش تصویری

حضور شهردار محترم اصفهان و معاونين     با همراهی مدیر و معاونین منطقه ١٠   جهت بازدید از مراکز خیریه و توزیع کمک های مؤمنانه در سطح منطقه


گزارش تصویری
گزارش تصویری
گزارش تصویری
گزارش تصویری
گزارش تصویری
گزارش تصویری
گزارش تصویری
گزارش تصویری


کد محتوا 27021