راه های ارتباطی ما
  • اصفهان، خيابان پروين اعتصامي، ابتداي خيابان شيخ طوسي غربي، شهرداري منطقه ۱۰
  • ۳۵۵۵۳۰۳۱
  • ۳۵۵۵۳۰۳۸منطقه 10 با مساحت حدود 2200هکتار، از شمال به ميدان لاله در امتداد اتوبان چمران تا حصه، از جنوب به محله بوزان درامتداد خيابان جي تا ميدان احمد آباد، از شرق به حصه – جوهران – بوزان تا خيابان جي و از غرب به ميدان احمد آباد در امتداد خيابان سروش تا ميدان قدس در امتداد خيابان لاله تا ميدان لاله محدود مي شود.

: 206,000 نفر
: 2,164 هکتار
: 220 هکتار
: 1,918,614 مترمربع
نقشه منطقه ده