سال جهش تولید

لاله نام میدان بزرگی در شمال اصفهان است و هم نام خیابانی که جهت شمالی- جنوبی دارد و بین میدان قیام تا میدان­ لاله واقع­ شده ­است. این میدان، از بالا به شکل یک لاله دیده ­می ­شود و شاید وجه تسمیه­ آن نیز، همین مسأله باشد.

1399-03-31 14:00