سال جهش تولید

مصلای تخت ­پولاد قریب 20 جریب مساحت داشت که قدیم ­الأیام، روز بیست­ و­ یکم رمضان و شب‌های جمعه مشحون از مردم بود. از هزار و سیصد هجری به بعد که در تخت­ پولاد مصلی ساخته­ شد، مصلای خارج دروازه­ طوقچی که قبل از دیالمه، مصلای شهر بود کم­ کم از اهمیت افتاد (جابری انصاری، 1378: 143).

1399-03-31 14:28