منطقه ده شهرداری اصفهانمنطقه 10 با مساحت حدود 2200هکتار، از شمال به ميدان لاله در امتداد اتوبان چمران تا حصه، از جنوب به محله بوزان درامتداد خيابان جي تا ميدان احمد آباد، از شرق به حصه – جوهران – بوزان تا خيابان جي و از غرب به ميدان احمد آباد در امتداد خيابان سروش تا ميدان قدس در امتداد خيابان لاله تا ميدان لاله محدود مي شود. 

موقعیت و محدوده ی جغرافیایی منطقه 10

 با استناد به اطلاعات  مربوط به مناطق شهرداری اصفهان، منطقه ی ده در بخش شمال شرقی کلان شهر اصفهان با گستره ی حریم 519 هکتار و محدوده قانونی 1627 هکتار واقعشده و در مجمو ع کل محدوده و حریم این منطقه 2164 هکتار است. به طور نسبی 24 درصد از کل مساحت مذکور سهم حریم و 76 درصد سهم محدوده ی قانونی میباشد. حدود چهارگانه ی محدوده و حریم آن عبارتست از

شمال: میدان لاله در امتداد اتوبان چمران تا حصه

شرق: حصه - جوهران - بوزان تا خیابان جی

جنوب: محله ی بوزان در امتداد خیابان جی تا میدان احمدآباد

غرب: میدان احمدآباد در امتداد خیابان سروش تا میدان قدس در امتداد خیابان لاله تا میدان لاله

منطقه 10 شهرداری اصفهان با جمعیت جدود 206000 نفر دومین منطقه پرجمعیت شهر اصفهان است

ويژگي هاي مذهبي

امامزاده سید ابراهیم ابن موسی ابن جعفر(ع)، در محله گرکان در محدوده شهر اصفهان قرار دارد. نسب این امامزاده با توجه به شجره نامه موجود، به امام موسی بن جعفر(ع) می‌رسد: امامزاده سید ابراهیم بن سیدبهاء الدین بن شاه میرحمزه بن موسی بن جعفر(ع).

مصلای تخت پولاد قریب 20 جریب مساحت داشت که قدیم الأیام، روز بیست و یکم رمضان و شب‌های جمعه مشحون از مردم بود. از هزار و سیصد هجری به بعد که در تخت پولاد مصلی ساخته  شد، مصلای خارج دروازه طوقچی که قبل از دیالمه، مصلای شهر بود کم کم از اهمیت افتاد(جابری انصاری، 1378: 143).

در اطشاران، امامزاده ای به نام حسن ابن ابوابراهیم ابن موسی کاظم(ع) وجوددارد که به اعتقاد بزرگان و معتمدان محل، نسب این امامزاده، از طرف مادر با پنج واسطه به امام زین العابدین(ع) و از طرف پدر با چهار واسطه به امام موسی کاظم (ع) می‌رسد.

آدرس: 
اصفهان، خيابان پروين اعتصامي، ابتداي خيابان شيخ طوسي غربي، شهرداري منطقه ۱۰
شماره فکس: 
۳۵۵۵۳۰۳۸
تلفن: 
۳۵۵۵۳۰۳۱
موقعیت ما روی نقشه ی گوگل: 
کد محتوا 5865

برچسب ها