سال جهش تولید
  • 1399-03-15 17:39
  • كد محتوا:11245

مشخصات کلی

سیدکریم داوودی
معاون فني و عمراني شهرداري اصفهان
1399/04/13 15:16

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 1013821384
شهرداری اصفهانمعاون فني و عمراني شهرداري اصفهان13841385