31 خرداد 1399 - 14:07
گركان

گرکان از دهات جی بوده و چون خود قنات داشته از رودخانه­ زاینده­ رود سهمی نداشته و در طومار شیخ­ بهایی، حق آب ه­ای برای آن در نظر گرفته­ نشده ­است. ده بیجی از دهات جی نیز همین وضعیت را داشته­ است (جابری انصاری، 1378: 421).

گرکان از دهات جی بوده و چون خود قنات داشته از رودخانه­ زاینده­ رود سهمی نداشته و در طومار شیخ­ بهایی، حق آب ه­ای برای آن در نظر گرفته­ نشده ­است. ده بیجی از دهات جی نیز همین وضعیت را داشته­ است (جابری انصاری، 1378: 421).

امام زاده سید­ابراهیم ­ابن موسی­ ابن جعفر(ع)، در محله­ گرکان در محدوده شهر اصفهان قرار­دارد. نسب این امامزاده با توجه به شجره ­نامهموجود، به امام موسی­ بن جعفر(ع) می‌رسد: امامزاده سید­ابراهیم ­بن سیدبهاء­الدین­ بن شاه میرحمزه­ بن موسی­ بن جعفر(ع).

مساحت و زیر بنای این بنا 300 مترمربع و مساحت کل صحن 530 مترمربع است. ساختمان قدیمی بقعه، از خشت و گل بود و در سال 1384، توسط هیأت امنا و بانی آن، دکتر محمدحسین صالحی تخریب و بازسازی شد. این زیارتگاه فاقد ضریح بود و ضریح جدید آن توسط بانی و هیأت امنا، در دست ساخت است. ارتفاع گلدسته­ های زیارتگاه از سطح زمین 22 متر و ارتفاع گنبد 20 متر است. تزیینات داخلی ساختمان، آینه­ کاری و گچ­بری است که در حال حاضر، تزیینات زیر گنبد در دست بازسازی است .


گركان

کد محتوا 12838

برچسب ها