سال جهش تولید
  • 1399-03-31 14:34
  • كد محتوا:12848

پروین اعتصامی، شاعر ایرانی، دختر مرحوم یوسف اعتصامی (اعتصام­الملک آشتیانی) در سال 1285 ه.ش در تبریز به دنیا آمد. نام این محل برگرفته از نام این شاعر گرانقدر است.