سال جهش تولید
  • 1399-03-31 14:43
  • كد محتوا:12852

حصه منطقه­ ای واقع در شمال شرق اصفهان در جاده­ فرودگاه است و به دو بخش حصه­ شمالی و حصه­ جنوبی تقسیم شده­ است. حصه­ جنوبی نسبت به حصه­ شمالی، از محرومیت بیشتری رنج می‌برد.

حصه منطقه­ ای واقع در شمال شرق اصفهان در جاده­ فرودگاه است و به دو بخش حصه­ شمالی و حصه­ جنوبی تقسیم شده­ است. حصه­ جنوبی نسبت به حصه­ شمالی، از محرومیت بیشتری رنج می‌برد.

بنا به تقریرات شفاهی استاد جمشید مظاهری «حصه در قدیم، از دهات وقفی بود که حدود 40-30 سال پیش تحت تصرف آخوند پرقدرت و باسوادی به نام حاج میرزا علی حصه ­ای قرار ­داشت. حصه را گاه هسته و حسّه هم نوشته­ اند».

 

رصدخانه فرهنگي اجتماعي اصفهان. (1395). شناسنامه فرهنگي اجتماعي محلات شهر اصفهان، فاز اول. اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.