سال جهش تولید

احداث ایستگاه های لاله و شاهد که در منطقه 10 واقع شده از دی ماه 1398 شروع شده و تا کنون با هزینه ای بالغ بر 470 میلیارد ریال پیشرفت 10 درصدی داشته است