زیرسازی مسیر بی آر تی | منطقه ده شهرداري اصفهان
سال جهش تولید