بازدید میدانی مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان | منطقه ده شهرداري اصفهان
سال جهش تولید