شهردار

نوع محتوا برای واکشی: 
news
نشست صمیمی شهردار منطقه ١٠ اصفهان  با فرماندهان نیروی انتظامی و پلیس راهور منطقه ١٠

نشست صمیمی شهردار منطقه ١٠ اصفهان با فرماندهان نیروی انتظامی و پلیس راهور منطقه ١٠