31 خرداد 1399 - 14:28
مصلي

مصلای تخت ­پولاد قریب 20 جریب مساحت داشت که قدیم ­الأیام، روز بیست­ و­ یکم رمضان و شب‌های جمعه مشحون از مردم بود. از هزار و سیصد هجری به بعد که در تخت­ پولاد مصلی ساخته­ شد، مصلای خارج دروازه­ طوقچی که قبل از دیالمه، مصلای شهر بود کم­ کم از اهمیت افتاد (جابری انصاری، 1378: 143).

مصلای تخت ­پولاد قریب 20 جریب مساحت داشت که قدیم ­الأیام، روز بیست­ و­ یکم رمضان و شب‌های جمعه مشحون از مردم بود. از هزار و سیصد هجری به بعد که در تخت­ پولاد مصلی ساخته­ شد، مصلای خارج دروازه­ طوقچی که قبل از دیالمه، مصلای شهر بود کم­ کم از اهمیت افتاد (جابری انصاری، 1378: 143).

مصلی طبق طومار شیخ بهایی، از مادی شایج 10 سهم حق آبه داشته که این سهم، تا عهد پهلوی نیز ادامه ­داشته ­است (همان، 434و420). آخوند ملامحمد باقر فشارکی که یدی مبسوط در اخبار و فقه و زبانی فصیح بر منابر و وعظ و تألیفات و رسالات گرانمایه داشت، منبرش در مسجد مصلی و مسجد قطبیه برای خاص و عام برگزار­می‌شد (همان، 314).

 

رصدخانه فرهنگي اجتماعي اصفهان. (1395). شناسنامه فرهنگي اجتماعي محلات شهر اصفهان، فاز اول. اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.کد محتوا 12841

برچسب ها