31 خرداد 1399 - 14:32
عسكريه

روزنامة فرهنگ می‌نویسد: «دو سه سال است که به حسب امر ظل ­السلطان، یک عمارت مریض خانۀ عسگریه، به جهت استعلاج و مداوای بیماران افواج و عساکر متوقفة اصفهان و غیره، در وسط چهارباغ­ خواجو بنا شده. چند نفر طبیب مخصوص، همه روزه در آنجا حاضر و به معالجة بیماران افواج اشتغال ­دارند. چنانکه الحال، تقریباً یکصد نفر مرضی که به امراض تب و نوبه و غیره مبتلا هستند، در آنجا حاضر و مشغول مداوا و استعلاجند و خرج دوا و غذای آنها نیز بر حسب امر [ظل­السلطان] داده ­می­شود» (رجائی، 1383: 66).کد محتوا 12847

برچسب ها