31 خرداد 1399 - 14:43
حصه جنوبي

حصه منطقه­ ای واقع در شمال شرق اصفهان در جاده­ فرودگاه است و به دو بخش حصه­ شمالی و حصه­ جنوبی تقسیم شده­ است. حصه­ جنوبی نسبت به حصه­ شمالی، از محرومیت بیشتری رنج می‌برد.

حصه منطقه­ ای واقع در شمال شرق اصفهان در جاده­ فرودگاه است و به دو بخش حصه­ شمالی و حصه­ جنوبی تقسیم شده­ است. حصه­ جنوبی نسبت به حصه­ شمالی، از محرومیت بیشتری رنج می‌برد.

بنا به تقریرات شفاهی استاد جمشید مظاهری «حصه در قدیم، از دهات وقفی بود که حدود 40-30 سال پیش تحت تصرف آخوند پرقدرت و باسوادی به نام حاج میرزا علی حصه ­ای قرار ­داشت. حصه را گاه هسته و حسّه هم نوشته­ اند».

 

مساحت محله حصه جنوبي حدود 542 هزار متر مربع ميباشد و با وجود جمعيت 6000 نفري ساكن در اين منطقه تراكم جمعيت 111 ميباشد از نقاط مهم محله حصه ميتوان به مركز فرهنگي، و پارك حصه اشاره نمود تمامي معابر اصلي و فرعي اين محله در سال هاي 97 و 98 توسط منطقه ده شهرداري اصفهان آسفالت و نوسازي شدکد محتوا 12852

برچسب ها