22 شهریور 1399 - 19:28
فجر

محله فجر ما بین معابر پروین، شیخ طوسی شرقی، زرین کوب و معراج واقع شده است

جمعیت محله 13100 نفر و تراکم جمعیتی 161 میباشدکد محتوا 19316