24 شهریور 1399 - 16:54
سروستان

محله سروستان با جمعیت برابر با 14732 نفر در سال 1398 جزو پرجمعیت ترین محلات منطقه میباشد

 کد محتوا 19369