24 شهریور 1399 - 17:01
شيخ طوسي

نام این محله برگرفته از نام شیخ طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن است. شیخ طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن که به القاب دیگری از قبیل شیخ الطایفه و شیخ الإمامیه نیز مشهور بود، فقیه محدث، رجالی، مفسر، ادیب، متکلم و محقق بزرگ شیعی است که در رمضان 385 ه.ق، در طوس خراسان به دنیا آمد و در همان شهر مقدمات علوم را فراگرفت

 

 کد محتوا 19370