هر یکشنیه یک افتتاح...

۶ طرح عمرانی، خدماتی و ترافیکی شهرداری منطقه ١٠ با هزینه ای بالغ بر ۵٠٠ میلیارد ریال در اختیار شهروندان قرار می گیرد.کد محتوا 25218

تازه ترین گالری های ویدیو