معرفی پروژه های افتتاحیه

بهره برداری از ۶ طرح خدماتی عمرانی برای شهروندان #منطقه_۱۰ با اعتبار ۵٠٠ میلیارد ریال



کد محتوا 25885

تازه ترین گالری های ویدیو