تحول در آزادسازی برای اجرای پروژه‌های عمرانی در منطقه  ١٠

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان اهم اقدامات و فعالیت‌های انجام شده در زمینه تملک و آزادسازی پلاک‌های واقع در مسیر طرح‌های عمرانی شاخص، از ابتدای سال‌جاری تا پایان آبان ماه را اعلام کرد.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان اهم اقدامات و فعالیت‌های انجام شده در زمینه تملک و آزادسازی پلاک‌های واقع در مسیر طرح‌های عمرانی شاخص، از ابتدای سال‌جاری تا پایان آبان ماه را اعلام کرد.

 

به گزارش روابط عمومي منطقه 10 شهرداري اصفهان مهندس شهبازی مدیر منطقه 10 اظهار کرد:

 

تاکنون ۹۹ درصد پلاک‌های واقع در مسیر طرح عمرانی احداث رینگ چهارم حفاظتی آزادسازی شده است.

وی از پیشرفت ۴۰ درصدی آزادسازی پلاک‌های واقع در مسیر طرح عمرانی تعریض خیابان عسگریه دوم خبر داد و افزود: یک باب منزل مسکونی جهت احداث و توسعه پارکینگ مقابل خیریه دارالشفا حضرت ام‌البنین (ع) به طور کامل تملک شده است.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با بیان اینکه تملک و آزادسازی پلاک‌های واقع در طرح بازگشایی گلوگاه یک مورد معادل مبلغ هفت میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال انجام شده است، تصریح کرد: تملک یکی از پلاک‌های در مسیر اجرای طرح عمرانی حریم چشمه مادی راران با صرفه هزینه‌ای بالغ بر پنج میلیارد و ۵۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال انجام شد.

وی از توافقنامه و واگذاری ملک به پیمانکاران و شرکت‌ها بابت پرداخت مطالبات غیرنقدی آنها خبر داد و گفت: تملک و آزادسازی پلاک‌های واقع در مسیر طرح عمرانی خیابان مصلی (چشمه مرغاب) به طول کامل انجام شد.

شهبازی با بیان اینکه تملک و آزادسازی پلاک‌های در مسیر فاز نخست طرح عمرانی خیابان اطشاران ۷۰ درصد پیشرفت دارد، اظهار کرد: ۳۰ درصد تملک و آزادسازی پلاک‌های واقع در مسیر فاز دوم طرح عمرانی خیابان اطشاران انجام شده است.کد محتوا 27022