پیشرفت ۷۰ درصدی فاز نخست تملک و احداث خیابان اطشاران

خبر 

* پیشرفت ۷۰ درصدی فاز نخست تملک و احداث خیابان اطشاران

- دکتر شهبازی شهردار منطقه ١٠ اصفهان از پیشرفت ۷۰ درصدی فاز نخست و پیشرفت ۴۰درصدی فاز دوم تملک و احداث خیابان اطشاران (حدفاصل بزرگراه شهید آقابابایی تا مجموعه میلاد)  با اعتباری بالغ بر ۶٠٠ میلیارد ریال خبر داد.کد محتوا 27325

جدیدترین اخبار