600 میلیارد تومن پروژه مشارکتی در منطقه 10

خبر تصویری

حمیدرضا شهبازی، مدیر منطقه ۱۰ در برنامه این هفته " #هر_یکشنبه_یک_افتتاح گفت: با توجه به ظرفیت های منطقه و رویکردی که در مدیریت شهری برای جلب مشارکت بخش خصوصی در راستای توسعه پایدار وجود دارد، مجموعه های خوبی در حوزه مشارکتی منطقه ساخته شده و در حال حاضر بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان پروژه مشارکتی با سرمایه گذاران داریم.  کد محتوا 30413