برپایی نمایشگاه «زنان نمونه محله ما»  با معرفی محصولات و توانمندی های زنان خانه دار و سرپرست خانوار مناطق ۱۰و۱۴ ،  در گذر فرهنگی چهارباغ و با استقبال پرشور شهروندان و مدیران شهری و استانی

برپایی نمایشگاه «زنان نمونه محله ما»

با معرفی محصولات و توانمندی های زنان خانه دار و سرپرست خانوار مناطق ۱۰و۱۴ ،

در گذر فرهنگی چهارباغ و با استقبال پرشور شهروندان و مدیران شهری و استانیکد محتوا 41328

تازه ترین گالری های ویدیو