تکریم و معارفه مسئول امور شهر اداره خدمات شهری منطقه ده شهرداری اصفهان

به گزارش روابط عمومی منطقه ده شهرداری اصفهان، مراسم تکریم و معارفه مسئول امور شهر اداره خدمات شهری منطقه ده شهرداری اصفهان با حضور داود بحیرایی مدیر منطقه ده و مدیران منطقه و معاونت خدمات شهری برگزار گردید. در این مراسم مقداد محمدی به عنوان مدیر خدمات شهری این منطقه منسوب و از خدمات حسن مداح زاده تجلیل گردید.کد محتوا 42678

جدیدترین اخبار