تکریم و معارفه رئیس اداره خدمات شهری منطقه ده شهرداری اصفهان

به گزارش روابط عمومی منطقه ده شهرداری اصفهان، آیین تکریم و معارفه رئیس اداره خدمات شهری منطقه ده شهرداری اصفهان با حضور داود بحیرایی مدیر منطقه، امیرحسین خسروی مدیرکل هماهنگی و نظارت خدمات شهری و مدیران منطقه ده شهرداری اصفهان برگزار گردید. 

در این مراسم حسین لادور به عنوان رئیس جدید خدمات شهری منطقه و معارفه و از خدمات رامین میرعسگری تقدیر شد.کد محتوا 42690

جدیدترین اخبار