تکریم و معارفه مسئول امور ارتباطات منطقه ده شهرداری اصفهان

آیین تکریم و معارفه مسئول امور ارتباطات منطقه ده شهرداری اصفهان با حضور داود بحیرایی مدیر منطقه ده شهرداری اصفهان،سید علی معرک نژاد مدیر کل ارتباطات و امور بین المل شهرداری اصفهان،معاونین و مدیران اداره کل ارتباطات و منطقه ده شهرداری اصفهان و معتمدین منطقه برگزار شد.

در این مراسم شهرام اکبری به عنوان مسئول جدید امور ارتباطات منطقه معارفه و از خدمات مصطفی حیدری تقدیر شد.کد محتوا 42691

جدیدترین اخبار