دیدار مدیر منطقه۱۰ شهرداری اصفهان و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان با مادر شهیدان اکبر و حمید رضا جمشيدیان

همزمان با روز شهادت حضرت ام البنین و روز تکریم همسران و مادران شهید  داود بحیرایی مدیر منطقه۱۰ شهرداری اصفهان و احمد بناکار رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان با مادر شهیدان اکبر و حمید رضا جمشيدیان دیدار کردند . شهید حمید رضا جمشیدیان در سال ۶۴ سن ۱۹ سالگی در فاو به شهادت رسید، شهید اکبر جمشيدیان نیز در سن ۲۲ سالگی به شهادت رسید و تا کنون مادر دلنگ دیدار فرزند شهیدش و مفقود الاسد می باشند . خانم ایران جمشيدیان مادر شهیدان جمشیدیان ضمن تشکر  در خصوص  فرزندان شهیدش ،خلقیات و نحوه شهادت فرزندانش توضیحات دادند. داود بحیرایی مدیر منطقه ده شهرداری اصفهان  نیز خانواده شهدا و مادران شهدا را برکت منطقه و شهر اصفهان  دانست  و اظهار داشت مدیریت شهری در خدمت خانواده شهدا می باشد.  بنا کار رئس سازمان نظام مهندسی اظهار داشت باعث افتخار است که بتوانیم خادم خانواده شهدا باشیمکد محتوا 43542

جدیدترین اخبار