تکریم و معارفه رئیس اداره فرهنگی منطقه ده شهرداری اصفهان

تکریم و معارفه رئیس اداره فرهنگی منطقه ده شهرداری اصفهان با حضور داود بحیرایی  مدیر منطقه ده شهرداری اصفهان، مجتبی شاهمرادی معاون شهردار اصفهان و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان،معاونین فرهنگی مناطق شهرداری اصفهان و مدیران منطقه ده شهرداری اصفهان برگزار شد، در این مراسم محمد تورجی زاده   به عنوان رئیس جدید  اداره فرهنگی منطقه معارفه و از خدمات حسن زارع تقدیر شدکد محتوا 44232