حضور مهندس بحیرایی مدیر منطقه ده شهرداری اصفهان  در مدرسه مکتبی منطقه

مهندس بحیرایی مدیر منطقه ده شهرداری اصفهان با حضور در مدرسه مکتبی منطقه ،هم‌زمان با زمان با چهل و سومین سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره)به کشور عزیزمان   در دوازدهم بهمن‌ ماه سال ۵۷،زنگ انقلاب را در این مدرسه نواختند و این روز را گرامیداشتند.کد محتوا 44289