ملاقات مهندس بحیرایی مدیر منطقه ده شهرداری اصفهان با آقایان  روح‌الله غلامی و خیرالله رستمی، کارگران زحمتکش منطقه ده شهرداری که  در اثر سانحه  برخورد خودرو به ایشان دچار آسیب شده اندکد محتوا 45543