ویژه برنامه روز درخت کاری و روز پاسدار تحت عنوان سرو قامتان

درختکاری با یاد و نام شهدای منطقه۱۰ اصفهان با نام حسین با حضور مهندس بحیرایی مدیر منطقه ده شهرداری اصفهان، دکتر میرباقری رئیس کمسیون عمران، شورای اسلامی شهر اصفهان ،خانم دکتر کلاهدوزان عضو شورای اسلامی شهر اصفهان و جمعی از معتمدین و خانواده شهدای منطقه۱۰ اصفهانکد محتوا 45545

جدیدترین اخبار