پلمپ ۲ واحد صنفی متخلف موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند

در اجرای دستور مقام محترم قضایی، دو واحد انبار  متخلف خرید و فروش ضایعات  که موجب  انتشار بیماری ،نازیبایی و برهم زدن نظم عمومی گردیده و بر خلاف ضوابط و مقررات بهداشت در حال فعالیت بودند امروز صبح پلمپ گردیدندکد محتوا 45550

جدیدترین اخبار